Ποιοι Πρέπει να συμπληρώσουν Ε2

φορολογία ενοικίων

Ποιοι Πρέπει να συμπληρώσουν Ε2

Κλίμακα Φορολογίας Ενοικίων, τι πρέπει να ξέρετε και πως θα μπορέσετε να αποφύγετε την φορολογία σε ανείσπρακτα ενοίκια. Ποιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2 για τα ενοίκια;