Ποιοι Πρέπει να συμπληρώσουν Ε2

Κλίμακα Φορολογίας Ενοικίων, τι πρέπει να ξέρετε και πως θα μπορέσετε να αποφύγετε την φορολογία σε ανείσπρακτα ενοίκια. Ποιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2 για τα ενοίκια;
φορολογία ενοικίων

Ποιοι Πρέπει να συμπληρώσουν Ε2

Όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν το προηγούμενο έτος εισοδήματα από ενοίκια, ή παραχώρησαν δωρεάν κάποιο ακίνητό τους, ή χρησιμοποίησαν ως επαγγελματική στέγη ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν κενό ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν πριν από το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα).

Ορισμένοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περάσουν πρώτα από την εφορία και να δηλώσουν ότι δεν έλαβαν ενοίκια για το έτος 2018 προκειμένου να γλιτώσουν τον φόρο.

Κλίμακα Φορολογίας Ενοικίων

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν μέχρι 45% με βάση την εξής κλίμακα:

  • 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ,
  • 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ και
  • 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τις 35.001 ευρώ.

Σημειώνεται ότι όσοι εισπράττουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβαρύνονται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν έως 10%.

κλίμακα φορολογίας ενοικίων

Κατηγορία μη καταβολής ενοικίων

Συχνό είναι το φαινόμενο ενοικιαστών που δεν καταβάλουν τα ενοίκια τους στον ιδιοκτήτη τους. Οι ιδιοκτήτες πρέπει προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση για τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης:

  1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  2. Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Μη υποβολή δικαιολογητικών

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Για περισσότερες πληροφορίες καλό είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αποφύγετε λάθη στην συμπλήρωση του εγγράφου αφού αναθέτοντας την εργασία σε εμάς μπορείτε να είστε ήσυχοι. Το λογιστικό γραφείο της Θένης Μαχαιρίδου εγγυάται λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.