ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

λογίστρια Καβάλα

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Στις μέρες μας που το φορολογικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα είναι δαιδάλωδες και πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό από τους απλούς πολίτες και επαγγελματίες, η συνεργασία με έναν λογιστή είναι επιβεβλημένη υπόθεση. Η επιλογή του “σωστού” λογιστή για την…