Ποιος μπορεί να πάρει επίδομα ΟΑΕΔ για δεύτερη φορά

Επίδομα ΟΑΕΔ

Ποιος μπορεί να πάρει επίδομα ΟΑΕΔ για δεύτερη φορά

ο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12…