Συνοπτικός Οδηγός υποχρεώσεων για Αγρότες από την ΑΑΔΕ

φορολογία αγρότες οδηγός Καβάλα

Δείτε το συνοπτικό χρηστικό οδηγό για τις φορολογικών υποχρεώσεων των αγροτών που ανάρτησε η ΑΑΔΕ.

Όλοι αγρότες είναι καλό να ανατρέξουν στον παρακάτω οδηγό ή να συμβουλευτούν άμεσα τον λογιστή τους για της υποχρεώσεις τους.

Το λογιστικό γραφείο Μαχαιρίδου στη Καβάλα προσπαθεί να είναι πάντα κοντά στις εξελίξεις έτσι ώστε να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες του. Η εμπειρία του γραφείου μας πάνω σε θέματα που άπτονται της αγροτικής φορολογίας είναι μεγάλη και μπορούμε να χειριστούμε ακόμα και τις πιο δύσκολες υποθέσεις.