Συνοπτικός Οδηγός υποχρεώσεων για Αγρότες από την ΑΑΔΕ

φορολογία αγρότες οδηγός Καβάλα

Συνοπτικός Οδηγός υποχρεώσεων για Αγρότες από την ΑΑΔΕ

Δείτε το συνοπτικό χρηστικό οδηγό για τις φορολογικών υποχρεώσεων των αγροτών που ανάρτησε η ΑΑΔΕ.

Όλοι αγρότες είναι καλό να ανατρέξουν στον παρακάτω οδηγό ή να συμβουλευτούν άμεσα τον λογιστή τους για της υποχρεώσεις τους.

Το λογιστικό γραφείο Μαχαιρίδου στη Καβάλα προσπαθεί να είναι πάντα κοντά στις εξελίξεις έτσι ώστε να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες του. Η εμπειρία του γραφείου μας πάνω σε θέματα που άπτονται της αγροτικής φορολογίας είναι μεγάλη και μπορούμε να χειριστούμε ακόμα και τις πιο δύσκολες υποθέσεις.