ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

λογίστρια Καβάλα

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Στις μέρες μας που το φορολογικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα είναι δαιδάλωδες και πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό από τους απλούς πολίτες και επαγγελματίες, η συνεργασία με έναν λογιστή είναι επιβεβλημένη υπόθεση.

Η επιλογή του “σωστού” λογιστή για την επιχείρηση σας ή την εταιρεία σας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και παρακάτω θα αναλύσουμε μερικά κριτήρια που θα πρέπει να έχετε στο νου σας για την επιλογή του κατάλληλου λογιστικού γραφείου.

Ο σωστός άνθρωπος/επαγγελματίας μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης σας ενώ ο λάθος άνθρωπος να σας δημιουργήσει πολλά προβλήματα και άβολες καταστάσεις.

Όλοι οι λογιστές δεν είναι ίδιοι

Πολλές φορές θα έχετε ακούσει την παραπάνω φράση ή μπορεί να την έχετε πει και οι ίδιοι. Φυσικά το παραπάνω είναι μύθος και απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες που θα σας προσφέρει ένας εξαιρετικός λογιστής μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση σας έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει.

Ειδικά εάν η επιχείρηση σας είναι νεοσύστατη, η επιλογή του σωστού λογιστή ίσως είναι ζωτικής σημασίας.

Τα κριτήρια επιλογής του σωστού λογιστή

λογιστής Καβάλα

Αρχικά θα αναφερθούμε ονομαστικά στα κριτήρια / παράγοντες που πρέπει να εξετάσετε για να κάνετε τη σωστή επιλογή ενός λογιστικού γραφείου:

  1. Εμπειρία στο χώρο
  2. Προσόντα και εκπαίδευση
  3. Καλή φήμη
  4. Προσωπικότητα
  5. Αμοιβή
  6. Εμπειρία σε Ελέγχους
  7. Άνεση με τη τεχνολογία
  8. Εύκολα προσβάσιμος στην περιοχή σας αλλά και της ΔΟΥ σας
  9. Συμβουλές

Φυσικά οι παραπάνω είναι μόνο λέξεις πάνω στις οποίες θα επεκταθούμε παρακάτω για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του σωστού λογιστή που θα σας συμβουλέψει αλλά και θα σας βοηθήσει.

Εμπειρία στον χώρο

Ένας έμπειρος λογιστής πάντα έχει συναντήσει ανεπιθύμητες καταστάσεις και μπορεί είτε να προβλέψει για εσάς δυσάρεστες καταστάσεις και να σας απομακρύνει από αυτές είτε να σας βοηθήσει άμεσα εάν παρουσιαστεί κάποια.  Φυσικά κάθε λογιστής έχει εμπειρία στον κλάδο με τον οποίο ασχολείται.

Κάποιος που ασχολείται με εταιρείες και ισολογισμούς ίσως να μην έχει ανάλογη εμπειρία στην καταχώρηση βιβλίων β’ κατηγορίας ή το αντίθετο.

Επίσης είναι άσκοπο εφόσον έχετε μια μικρή επιχείρηση να απευθυνθείτε σε κάποιον λογιστή που συνεργάζεται κυρίως με εταιρείες και η αμοιβή του μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη λόγω της φήμης του, μη προσφέροντας τα ανάλογα σε εσάς.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να βρείτε κάποιον έμπειρο άνθρωπο που όμως να έχει εμπειρία πάνω στις δικές σας ανάγκες.

Προσόντα / Εκπαίδευση

Η μόρφωση και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Τα 2 παραπάνω είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά προσόντα για τον λογιστή σας.

Ο λογιστής που θα επιλέξετε πρέπει πρώτα από όλα να έχει πτυχίο αλλά και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έτσι θα μπορεί να έχει το δικαίωμα να υπογράφει. Σεμινάρια και μεταπτυχιακά είναι πρόσθετα στοιχεία που βοηθούν κάθε λογιστή.

Στις μέρες μας η εκπαίδευση και η ενημέρωση λόγω τον φορολογικών αλλαγών στο λογιστικό κλάδο είναι συνεχόμενη και υποχρεωτική έτσι ώστε κάποιος να μείνει ενημερωμένος και να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη του υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες.

Καλή φήμη Λογιστή

Ένα βιογραφικό δεν αποτελεί εχέγγυο για την παροχή σωστών λογιστικών υπηρεσιών. Πρώτου επιλέξετε λογιστή καλό είναι να ρωτήσετε πελάτες του εάν είναι ευχαριστημένοι από αυτόν.

Οι ερωτήσεις πρέπει να γίνει σε μεγάλο δείγμα πελατών καθώς εάν ρωτήσετε μόνο έναν άνθρωπο είναι πιθανόν να σας παραπλανήσει είτε θετικά είτε αρνητικά.

Προσωπικότητα

Σε όλα τα επαγγέλματα η προσωπικότητα κάποιου παίζει μεγάλο ρόλο και πόσο μάλλον σε αυτό που αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο άρθρο.

Ένα κριτήριο που πρέπει να θέσετε για την επιλογή του κατάλληλου λογιστή είναι η προσωπικότητα του και εάν αυτή ταιριάζει σε εσάς καθώς πλέον θα γίνει ο άμεσος συνεργάτης σας. 

Αμοιβή λογιστή

Η αμοιβή σε κάθε επάγγελμα είναι πολύ σημαντική αλλά όχι το καθοριστικό κριτήριο επιλογής.

Κάποιος ο οποίος έχει πολύ χαμηλή αμοιβή αλλά δεν σας παρέχει τις επιθυμητές υπηρεσίες ίσως σας κοστίσει πολύ περισσότερο από κάποιον με πολλαπλή αμοιβή.

Αυτό που πρέπει να ερευνήσετε είναι ο συνδυασμός παρεχόμενων υπηρεσιών με την αμοιβή.

Φροντίστε να ενημερωθείτε εξαρχής για τις χρεώσεις του λογιστικού γραφείου και το τι περιλαμβάνουν αυτές. Επίσης ενημερωθείτε για πιθανές άλλες χρεώσεις σε ειδικά αιτήματα.

Εμπειρία σε Ελέγχους

Θέτουμε αυτό το κριτήριο ξεχωριστό ενώ θα μπορούσε να αναφερθεί μαζί με το κριτήριο “εμπειρία στον χώρο” καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα.

Η κάθε επιχείρηση ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη με κάποιον Έλεγχο, οπότε καλό είναι να έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για μία τέτοια κατάσταση. Ο λογιστής σας δεν θα πρέπει απλά να είναι προετοιμασμένος για κάποιον έλεγχο αλλά θα πρέπει να έχει και την εμπειρία έτσι ώστε όταν αυτός θα γίνει να ενεργήσει κατάλληλα.

Χαμηλές αμοιβές με απειρία πάνω στον συγκεκριμένο θέμα μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά προβλήματα για την επιχείρηση η την εταιρεία σας.

Άνεση με τη τεχνολογία

Ο συνεργάτης που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει μεγάλη ευχέρεια με την τεχνολογία καθώς σήμερα όλες οι λογιστικές πράξεις γίνονται κατά κόρων με την βοήθεια υπολογιστή και μέσω διαδικτύου.

Όλοι έχουμε ακούσει το λεγόμενο TAXIS. Σήμερα όλες οι αιτήσεις καθώς και η υποβολή φορολογικής δήλωσης είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επαγγελματία είτε για εταιρεία γίνονται μέσω του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος.

Ο συνεργάτης σας λοιπόν πρέπει να έχει άνεση με την τεχνολογία αλλά και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη σας.

Εύκολα προσβάσιμος στην περιοχή σας και κοντά ΔΟΥ σας

Θα πρέπει να μπορείτε εύκολα να βρείτε ή να κλείσετε κάποιο ραντεβού με τον λογιστή σας.

Πλέον στις μέρες μας το γεωγραφικό μέρος δεν είναι τόσο σημαντικό καθώς με την χρήση της τεχνολογίας μπορείτε μέσω βιντεοκλήσης να μιλήσετε γρήγορα και εύκολα.

Σε αυτό που αναφερόμαστε είναι να μπορείτε να βρείτε σε διάστημα μιας ημέρας τον λογιστή σας εφόσον τον χρειαστείτε για συμβουλές ή για κάποιο πρόβλημα σας.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης ο λογιστής σας να είναι στην περιοχή που βρίσκεται η ΔΟΥ σας καθώς θα μπορεί γρήγορα να ανταποκριθεί σε αιτήματα σας και σε δουλειές που θα έχετε με αυτή.

Λογιστικές Συμβουλές

Καθώς αναπτύσσετε η επιχείρηση ή η εταιρεία σας είναι σίγουρο ότι θα χρειαστείτε κάποιον να σας δώσει συμβουλές στο λογιστικό κομμάτι. Φροντίστε ο λογιστής που θα επιλέξετε να σας υποστηρίζει σε κάτι παραπάνω από την απλή τήρηση των βιβλίων σας.

Πολλές φορές είναι σωστό να επιλέξετε έτσι ώστε ο λογιστής σας να έχει άμεση σχέση ( π.χ. σπουδές ) στην διοίκηση επιχειρήσεων έτσι ώστε να σας βοηθήσει στον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης σας.

Επιλογή Λογιστή

Με το παραπάνω άρθρο ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε να θέσετε κάποια ερωτήματα αλλά και κάποια κριτήρια στον εαυτό σας για τη σωστή επιλογή του λογιστή σας.

Ακόμα και εάν έχετε κάποιον λογιστή καλό είναι να μπείτε στο σκεπτικό εάν τηρεί κάποιες από τις παραπάνω προδιαγραφές και εάν πρέπει να συνεχίσετε ή όχι τη συνεργασία μαζί του.

Εάν θέλετε να ξενοιάσετε με το Θέμα του λογιστή δεν έχετε πάρα να έρθετε σε επικοινωνία με το λογιστικό γραφείο Μαχαιρίδου .