ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ίδρυση επιχείρησης καβάλα

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η εξέλιξη της επιχειριματικότητας στις μέρες μας,μέρες κρίσης στον οικονομικό και αναπτυξιακό κλάδο, δίνει μια πνοή εξέλιξης και αισιοδοξίας. Συλλογιζόμενοι τα τεράστια ποσοστά ανεργίας, ιδιαιτέρως στις ”παραγωγικές ηλικίες ”, συνειδητοποιούμε την τεράστια σημασία της έννοιας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην σύχγρονη Ελλάδα.Υπάρχουν όμως εμπόδια και δυσκολίες στο να λάβει κάποιος την απόφαση ίδρυσης μια νέας επιχείρησης σήμερα; Πως θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και την επιτυχία αυτής στον χρόνο; Πως θα βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την ίδρυση αυτής ; Τι μπορεί να κάνει ο λογιστής σας για όλα αυτά;

Τα πρώτα βήματα για την ίδρυση επιχείρησης

Ξεκινώντας απο τα διαδικαστικά βήματα, οφείλουμε να διευκρινήσουμε οτι η διαδικασία ίδρυσης μια επιχείρησης ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τη νομική της μορφή. Συνεπώς ,θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος-επιχειρηματίας σε συνεργασία με έμπειρο και σωστά καταρτισμένο λογιστή να καταλήξει στην νομική μορφή που ΄΄ταιριάζει΄΄ στο είδος και στις ίδιαιτερότητες του αντικειμένου με το οποίο έχει αποφασίσει να ασχοληθεί. Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μορφής , θα πρέπει να καταλήξουνε απο κοινού στην πιο συμφέρουσα αλλά και κατάλληλη μορφή επιχείρησης. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε οτι η ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησης έχει απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ,ιδίως σε οτι αφορά τις επισκέψεις σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, χωρίς αυτό να σημαίναι οτι εξαλήφθηκε η ανάγκη παρουσίας σε αυτές. Παρ’ολ’ αυτά, αυτό δεν είναι δεσμευτικό και εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και την υποχρεωτικότητα ή μη κατάλληλης αδειοδότησης.

Σύσταση εταιρείας, ίδρυση εταιρείας

σύσταση εταιρείας καβάλα

Όσον αφορά την σύσταση εταιρίας ( οποιασδήποτε νομικής μορφής) , πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσίων μιας Στάσης (ΥΜΣ). Βασική προυπόθεση και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι να έχει επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της δραστηριότητας. Επιπλέον και μόνο όσον αφορά τις οποιασδήποτε μορφής εταιρίες (εξαιρείται η μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε. ),απαιτείται η εύρεση της πιο κατάλληλης και συμφέρουσας -τόσο φορολογικά όσο και ασφαλιστικά -”δομής” αυτής. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που πρέπει να λάβει ο επιχειρηματίας σε αρχικό στάδιο έτσι ώστε να μπορέσουν να ”δρομολογηθούν” τα επόμενα βήματα της ίδρυσης. Στην λήψη αυτής της απόφασης καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι γνώσεις του λογιστή-συμβούλου που θα επιλεγεί.

Συνεχίζοντας και προσπαθώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν αρχικά και ταλανίζουν την πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών, οφείλουμε να αναλύσουμε τόσο την ίδια την επιχειρηματική ιδεά όσο και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η υπηρεσία/προιόν. Βασικός κανόνας στην επιλογή του προιοντος/υπηρεσίας που θα επιλέξουμε είτε να παράξουμε είτε να παρέχουμε είναι κατά πόσο αυτό/ή εξυπηρετεί ανάγκες ή επιφέρει λύση σε κάποιο πρόβλημα ή κατάσταση. Επίσης βασικό είναι να έχουμε εντοπίσει το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε αλλά και τους ήδη υφιστάμενους ανταγωνιστές. Αφουγκραζόμενοι ανάγκες και επιθυμίες,όσο και τάσεις ,τείνουμε να λαμβάνουμε σωστότερες σε βάθος χρόνου αποφάσεις οι οποίες θα μας φέρουν τόσο επιτυχία όσο και διάρκεια στο χρόνο.

Εξίσου βασικό είναι το ζήτημα της χρηματικής επάρκειας στην στήριξη αλλά και υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσο καλή και να είναι μια ιδέα,αν δεν υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση, μπορεί να αποτύχει η υλοποίησή της. Λόγω της βαθιάς κρίσης που συνεχίζει να υφίσταται στον τραπεζικό κλάδο και κατ’ επέκταση δυσχεραίνει τον επιχειρηματικό δανεισμό, οφείλουν να αναζητηθούν πόροι εκτός τραπεζικού συστήματος. Τέτοιου είδους ”βοήθεια” παρέχεται εδώ και αρκετά χρόνια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω ευρωπαικών προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Τέτοιες μορφές επιδότησης( συνδυασμός κρατικής και ευρωπαικής) αποτελούν σημαντική βοήθεια για έναν επιχερηματία που στερείται αρχικού κεφαλαίου.

Καθοδήγηση και παρακολούθηση εταιρείας – επιχείρησης

Οφείλουμε να διευκρινήσουμε οτι για να ευοδωθούν όλα τα παραπάνω με ότι λεπτομέριες μπορεί αυτά να εμπεριέχουν- συμβουλές και διαδικασίες- απαιτείται σωστή καθοδήγηση και παρακολούθηση. Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας παρέχει οτιδήποτε χρειάζεστε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας κατόπιν συζητήσεως και εντοπισμού των αναγκών σας. Αφού λοιπόν καταλήξουμε στην πιο συμφέρουσα λύση όσον αφορά τη νομική μορφή της επιχείρησης που θα συσταθεί, αναλαμβάνουμε είτε εξ’ ολοκλήρου είτε τμήματα της διαδικάσιας ενάρξεως σύμφωνα με την επιθυμία σας. Συνεργαζόμαστε με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους δικηγόρους και μηχανικούς ,οι οποίοι ανάλογα με την περίπτωση μας παρέχουν τισ δικές τους γνώσεις και συμβουλες έτσι ώστε να αναποκρινόμαστε τόσο στο νομικό αλλά και στο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχερήσεων. Η πολυνομία των ημερών μας επιβάλλει την συνεργασία με ποικίλλες ειδικότητες επαγγελματιών ώστε να διασφαλίζουμε τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης σας τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Συνοψίζοντας για την ίδρηση μιας εταιρείας ή επιχείρησης

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε τα βήματα-στάδια ίδρυσης μια νέας επιχείρησης και τον δικό μας ρόλο σε κάθε ένα απο αυτά,σας παρουσιάζουμε το δικό μας ”πακέτο” παροχής υπηρεσίων το οποίο βέβαια προσαρμόζεται ανάλογα :

  • Ανάλυση τρέχοντος φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου της χώρας μας
  • Εγγραφη στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους που απαιτούνται κατά περίπτωση
  • Εγγραφή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
  • Διεκπεραίωση διαδικασίας ιδρύσεως στην αρμόδια υπηρεσία ( είτε αρμόδια ΔΟΥ είτε ΥΜΣ)
  • Διεκπεραίωση διαδικάσιας ενάρξεως στον αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ ,εάν θα απασχοληθεί προσωπικό
  • Έκδοση σφραγίδας εταιρίας

Για περισσότερες λογιστικές υπηρεσίες ή φοροτεχνικες συμβουλές δεν έχετε παρα να επικοινωνήσετε μαζί μας!