ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

λογιστής για αγρότες, αγρότη Καβάλα

ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κάθε τέλος τους έτους όσοι είναι αγρότες είναι καλό να συγκεντρώνουν σε έναν φάκελο όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα τιμολόγια τους έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την ώρα που θα καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση. Μαζεύοντας και συγκεντρώνοντας σωστά τα φορολογικά τους στοιχεία αποφεύγουν μεγαλύτερη φορολόγηση λόγου χαμένων ή ξεχασμένων φορολογικών εξόδων και αποφεύγουν επίσης πρόστιμα της εφορίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τα πιο βασικά έσοδα των αγροτών προέρχονται από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

 • Από επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Από αποζημιώσεις

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα  παραπάνω.

αγρότης φορολογία

Επιδοτήσεις Αγροτών

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συγκεντρώσει ένας αγρότης είναι οι επιδοτήσεις. Το πρώτο μέρος της επιδότησης καταβλήθηκε τον Οκτώβριο και αναμένεται να καταβληθεί και αυτό υπόλοιπό μέρος. Εάν γίνει αυτό θα έχουμε σαφή εικόνα για το εισόδημα που θα φορολογηθεί καθώς μπορούμε να ξέρουμε το εισόδημα από τα έσοδα του έτους.

Έσοδα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων

Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι τα φορολογικά στοιχεία των αγροτών για όλο το φορολογικό έτος. Αυτά μπορεί να είναι είτε τιμολόγια πώλησης είτε τα τιμολόγια αγοράς που αποτελούν εισόδημα για τους αγρότες. Εάν κάποιος αγρότης δεν έχει πουλήσει την παραγωγή του πολύ σημαντικό γι’ αυτόν είναι να γίνει η απογραφή της μη πωληθείς παραγωγής του σωστά.

Αποζημιώσεις σε αγροτική δραστηριότητα

Το τελευταίο από τα έσοδα το οποίο πρέπει να έχετε είναι τυχόν αποζημιώσεις από καταστροφές λόγο καιρικών φαινομένων όπως ξηρασία ή βροχές (οι οποίες την φετινή περίοδο και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα.

λογιστής για αγρότες καβάλα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τα κυρίως στοιχεία που αφορούν τα έξοδα για τους αγρότες είναι τα παρακάτω:

 1. Εργόσημα
 2. Ασφάλιστρα γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων
 3. Τιμολόγια διάφορων εξόδων (π.χ. από γεωπόνους)
 4. Λογαριασμοί ΔΕΗ και ΝΕΡΟΥ
 5. Τέλη κυκλοφορίας αγροτικών οχημάτων
 6. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από αγροτικές υπηρεσίες
 7. Τιμολόγια για τη σύνταξη ΟΣΔΕ
 8. Συμφωνητικά μίσθωσης
 9. ΕΛΓΑ

Αναλυτικότερα ας δούμε για τις παραπάνω κατηγορίες δικαιολογητικών και φορολογικών εξόδων τι χρειάζεται.

ΕΛΓΑ

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ αποτελεί έξοδο και καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Δυστυχώς, η δαπάνη αυτή θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ τον ερχόμενο Μάρτιο, οπότε μέχρι τότε για τον υπολογισμό της χρησιμοποιούμε τη δήλωση καλλιέργειας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Απαιτείται να συγκεντρωθούν τα συμφωνητικά μίσθωσης γης, ανεξάρτητα από το αν είναι πληρωµένα ή όχι. Αποτελεί δαπάνη το γεγονός της συµφωνίας και όχι η εξόφληση της.

ΕΡΓΟΣΗΜΑ

Δαπάνη για τον αγρότη αποτελούν τα εργόσηµα που αφορούν εργάτες γης στο χρόνο πληρωµής αυτών. Εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο ποσό εργοσήµων που επιτρέπεται να εκπέσει κάποιος ως έξοδο για τις καλλιέργιές του, η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, βαρύνει τον ίδιο τον παραγωγό. Έτσι, είτε δηλώσει 10 ευρώ ως έξοδο από εργόσηµα ή 100.000 ευρώ , ο παραγωγός είναι αυτός που θα πρέπει να αποδείξει, εάν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Σε περίπτωση ακύρωσης του εργοσήµου, θα πρέπει ο επιτηδευματίας-αγρότης να ενημερώσει τον λογιστή, προκειµένου να αφαιρεθεί η δαπάνη αυτή από τα έξοδα του. Σε διαφορετική περίπτωση, σε έναν μελλοντικό έλεγχο η ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνο δική του..

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΟΣ∆Ε

Για  την αμοιβή που είτε πληρώθηκε είτε θα πληρωθεί μέσω τραπέζης με την καταβολή των επιδοτήσεων, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον αγρότη, αλλιώς δεν μπορεί να καταχωρηθεί στα βιβλία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θα πρέπει να προσκομιστεί το ίδιο το συμβόλαιο και όχι η απόδειξη πληρωµής αυτού. Πιθανότατα να γίνει επιμερισμός της δαπάνης αν το συμβόλαιο εκτείνεται σε δύο χρήσεις. Δύναται να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η  δαπάνη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εάν υπάρχει κοινό τιμολόγιο ΔΕΗ για κάποιους αγρότες, θα χρειαστεί να γίνει κατανοµή της δαπάνης, ανάλογα µε τα ποσά που πλήρωσε ο καθένας.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αφορά δαπάνη επόμενου έτους η οποία προπληρώνεται.. Για την εξόφλησή τους ,δεν απαιτείται κανένα έντυπο από μέρους σας , απλώς πηγαίνετε στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙA για ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για οποιαδήποτε εργασία που αφορά τα χωράφια των αγροτών από τρίτους, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό προκειμένου αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία τους.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η βεβαίωση των επιδοτήσεων από μόνη της δεν αρκεί και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνεται συνοδευτικά και η κατάσταση πληρωµών αυτών. Στην κατάσταση αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι επιδοτήσεις, το είδος αυτών καθώς επίσης και ο χρόνος καταβολής τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την σωστή αναγραφή τους στην φορολογική δήλωση του αγρότη.