Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για ειδικά μισθολόγια.

Φορολογική δήλωση 2019 ειδικά μισθολόγια

Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για ειδικά μισθολόγια.

Τις περισσότερες φορές βάση της εμπειρίας μας ως λογιστής και βάση αυτών που έχουμε δει σαν λογιστικό γραφείο τα τελευταία έτη προτρέπουμε τους φορολογούμενους να μην κάνουν αμέσως τη φορολογική τους δήλωση.

Συμβουλεύουμε τους φορολογούμενους να περιμένουν λίγες μέρες έτσι ώστε να διορθώσει το υπουργείο τυχόν λάθη ή να δοθούν εξηγήσεις σε περίεργες ερμηνείες που μπορεί να ζημιώσουν τους πελάτες μας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το πρόβλημα με τις “βιαστικές” φορολογικές δηλώσεις

Εκατοντάδες φορολογούμενοι που βιάστηκαν να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση χρεώθηκαν κατά λάθος με ειδική εισφορά αλληλεγγύης για αναδρομικά που έλαβαν τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Για να σβήσουν τη χρέωση αυτή θα πρέπει τώρα να υποβάλουν τροποιητικές δηλώσεις Ε1. Μόνο έτσι θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στα ποσά των αναδρομικών.

Τι θα γίνει με τα παλιά εκκαθαριστικά

Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά που θα αναγράφουν είτε χρεωστικά υπόλοιπα μειωμένα κατά το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στα αναδρομικά, είτε ποσά επιστροφών έναντι αρχικών χρεωστικών ποσών, είτε μηδενικά ποσά είτε ποσά επιστροφών αυξημένα κατά το ποσό της εισφοράς που επιβλήθηκε στα αναδρομικά.

Θα υπάρχει πρόστιμο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης;

Το ότι θα καταθέσει κάποιος τροποποιητική δήλωση δεν σημαίνει ότι θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβαρύνονται με κανένα πρόστιμο αφού ουσιαστικά αντικαθιστούν αρχικές εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις δηλαδή προσλαμβάνουν την ιδιότητα αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων.

Πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί εάν δεν καταθέσει κάποιος εγκαίρως τροποποιητική δήλωση.

Όσοι δικαιούχοι των αναδρομικών δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να αναμένουν μέχρι να δουν τα ποσά των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-618 του πίνακα 6, έτσι ώστε να να μην υπάρχει η ειδική εισφορά.