Δώρο Χριστουγέννων

doro xristougenon

Δώρο Χριστουγέννων

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Σε δόσεις θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς σε αναστολή τον Δεκέμβριο. Το βασικό ποσό θα δοθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου από εργοδότες  και κράτος, ενώ ένα μικρό τμήμα θα δοθεί από το κράτος έως 31 Ιανουαρίου. Ειδικότερα: 

  • Εως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση από εργοδότες και κράτος.
  • Οι εργοδότες θα πληρώσουν έως τις 21 Δεκεμβρίου το σύνολο του Δώρου που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.
  • Εως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλλει και το κράτος το ποσό του Δώρου που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής από  1η Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου, με βάση υπολογισμού την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 και των 800ευρώ. 
  • Σε δεύτερο χρόνο και έως τις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθεί από το κράτος, το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής του Δεκεμβρίου.

Για παράδειγμα,

  • Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 1000 ευρώ, σε αναστολή τον Μάιο, τον Νοέμβριο και από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.
  • Θα λάβει στις 21 Δεκεμβρίου 690 ευρώ από τον εργοδότη και 169 ευρώ από το κράτος για την αναστολή Μαΐου και Νοεμβρίου, δηλαδή σύνολο 859 ευρώ.
  • Έως 31 Ιανουαρίου θα λάβει 45 ευρώ από το κράτος για το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στις 20 ημέρες αναστολής του Δεκεμβρίου.
  • Συνολικά για Δώρο Χριστουγέννων θα λάβει 904 ευρώ και χάνει 96 ευρώ.

Συνεπώς, όσοι ήταν σε αναστολή έως 30 Νοεμβρίου αλλά δεν είναι σε αναστολή τον Δεκέμβριο θα λάβουν όλο το Δώρο που δικαιούνται έως τις 21 Δεκεμβρίου.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Στην ίδια μορφή θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό <<Συν-εργασία >>.

 Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα το ποσό, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

  • για το έως την 30ή.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020
  • για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης κάποιο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν σπαστά «ψαλιδισμένο» Δώρο. Το ποσό του δώρου Χριστουγέννων  που θα πληρώσει το κράτος σε όλους τους εργαζομένους για τις αναστολές από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής . 

Αντίστοιχα, το ποσό του δώρου που θα πληρώσει το κράτος για τις αναστολές του Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για όσους ήταν σε αναστολή όλο τον Νοέμβριο.