Χωριστές φορολογικές δηλώσεις έγγαμων

taxisnet φορολογικές δηλώσεις στη Καβάλα

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις έγγαμων

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν και φέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή θα διευκολύνει την αποφυγή λαθών και θα καταστήσει πιο εύκολη και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, αλλά και την επιστροφή φόρου.

Σημειώνεται πως στις κοινές δηλώσεις εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, επειδή διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση και επιστροφή του φόρου, συμπληρώνονται δύο αριθμοί IBAN από τον υπόχρεο και τη σύζυγο ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση δε κοινού λογαριασμού μεταξύ των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης, δύναται να συμπληρώνεται και από τους δύο ο ίδιος αριθμός IBAN. Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης, συμφώνου συμβίωσης καθώς και άγαμων, συμπληρώνονται IBAN λογαριασμού ατομικού ή κοινού.

 ΣΥΜΦΕΡΕΙ?

Η απάντηση δίνεται κατά περίπτωση 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

  1. Δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση
  2. 2)Αν το ζευγάρι για προσωπικούς λόγους βρίσκεται σε διάσταση ή σε διαδικασία διαζυγίου και δεν το έχει γνωστοποιήσει στο μητρώο της εφορίας μπορεί πλέον να προβεί στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Υπάρχει κίνδυνος να <<χαθούν>> κάποια επιδόματα καθώς ως βασικό κριτήριο για την παροχή τους είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα.
  • Το κτίσιμο του αφορολόγητου είναι ατομικό.
  • Σταματά να υφίσταται η κάλυψη τεκμηρίων βάσει οικογενειακού εισοδήματος καθότι η δήλωση πλέον είναι ατομική. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως εάν ένας από τους δύο συζύγους έχει εισόδημα που δεν επαρκεί για να καλύψει πχ σπίτι αυτοκίνητο (ενώ με το οικογενειακό  εισόδημα μπορούσε) πλέον θα κληθεί να πληρώσει φόρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

-> μπορείτε να καλέσετε στο 2510835196 

-> ηλεκτρονική διεύθυνση  smax1958@yahoo.