Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

φορολογικές αλλαγές λογιστής

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

20 σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επέρχονται με τα άρθρα 115-117 του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν τους λογιστές για τους οποίους η μισθοδοσία αλλά και το φοροτεχνικό κομμάτι γίνεται πιο περίπλοκο.

Ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και φοροαπαλλαγές

Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται περιστασιακά ή ευκαιριακά, παρέχονται φορολογικά κίνητρα προς όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υπαλληλικό προσωπικό για να προχωρήσουν σε προσλήψεις νέων εργαζομένων υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θεσπίζονται νέες φοροαπαλλαγές για όσους παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε συγγενείς τους, καθιερώνεται ειδικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα.